Over Horecafunctie.nl

Horecafunctie.nl is de specialist in het werven en selecteren van vast en tijdelijk personeel in de horeca. We beschikken over een groot netwerkt in de branche. Groeit de economie, dan zijn er juist weinig sollicitanten en zult u veel tijd moeten steken in het vínden van geschikte kandidaten, in plaats van het selecteren. Wanneer de economie krimpt, is het aanbod van werkzoekenden vaak hoog. Dit betekent dat u veel sollicitaties moet afhandelen en maar moet afwachten of de juiste kandidaat er wel tussen zit. Altijd een tijdrovende klus dus. Horecafunctie.nl neemt al het werk uit handen tegen zeer redelijke tarieven.

Door onze jarenlange ervaring in arbeidsmarktdienstverlening in de horeca en MKB, weten we waar werkgevers en werknemers naar zoeken en waar ze elkaar in kunnen vinden. We beschikken ook over een groot netwerk vakmensen in deze specifieke branches.

Naast een goede afstemming van eisen, opleiding en werkervaring kijken we naar details waarmee de keuze verder verfijnd wordt. Als u op zoek bent naar goed gekwalificeerd personeel op vaste, tijdelijke of freelance basis dan kan Horecafunctie.nl u met zekerheid verder helpen.

Werken begint bij Horecafunctie.nl

Uitzenden en detacheren zoals jij dat wilt.

Enkele reacties van onze klanten

Lorem ipsum dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor

Hoe werkt het ?

Nou, dat is eigenlijk vrij simpel. In drie stappen naar je nieuwe baan.